Shenzhen University General Hospital

Univerzitní všeobecná nemocnice v Shenzhenu je všeobecná nemocnice 3. stupně, nemocnice určená v Shenzhen Medical Insurance a první přímo přidružená nemocnice v Shenzhen University.

Založte oddělení

V současné době je zřízeno 25 klinických oddělení a 10 oddělení lékařské technologie.

h (4)
h (5)

Platforma pro vědecký výzkum

Tři národní laboratorní platformy: National Biochemical Engineering Technology Research Center, National and Local Joint Engineering Laboratories for Key Technologies of Medical Ultrasound, National and local joint engineering labor for key technologies of medical syntetická biologie application.

Jedna základna pro domácí a zahraniční vědeckou a technologickou spolupráci: Mezinárodní základna výzkumu a vývoje vakcín proti rakovinovým kmenovým buňkám.

Šest provinčních klíčových laboratorních platforem: klíčová laboratoř Guangdongu, laboratoř testování biomedicínských informací a ultrazvukového zobrazování, klíčová laboratoř Guangdongu pro prevenci a léčbu genomové stability a prevence nemocí, klíčová provinční laboratoř provincie Guangdong pro tkáňovou a orgánovou imunizaci a nemoci, Guangdongské standardizované centrum pro výzkum technologie alergenového inženýrství, Guangdong Medical Electronic Instrument Transformation Engineering Technology Research Center, Guangdong Natural small molecule Innovation Drug Engineering Technology Research Center;

Jedna laboratoř Nobelovy ceny v Shenzhenu: Marshall Biomedical Engineering Laboratory Shenzhen University;

14 obecních laboratorních platforem.

h (1)
h (3)